ชื่อ คุณทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้ที่รู้ลึก รู้จริง ในศาสตร์ที่สอน อ.สอนเป็นอย่างมาก ทำให้สามารถอธิบายและยกตัวอย่างในเรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องง่ายๆ ได้   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศการเรียน การสอนเป็นกันเอง และอาจารย์ดูแลอย่างทั่วถึง และสามารถถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เรียนอย่างผมได้อย่างดีเยี่ยม   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
สามารถนำไปใช้ได้ เพราะที่วิทยาลัยต้องการลดภาระเรื่องลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ จึงหันมาใช้พวกโอเพนซอส ซึ่งสามารถนำความรู้ที่เรียนมาใช้ได้เป็นอย่างดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์ให้การดูแลอย่างดี และสามารถแก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้อย่างรวดเร็วและตรงจุด แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญของอาจารย์ว่ามีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
สะดวก หาได้ไม่ยาก ใกล้ถนนใหญ่