ชื่อ คุณปรัชญา การี
ตำแหน่ง Engineer
CCN Tech PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ความรู้เยอะมากคับ มี tip & Technic ในการสอน วิเคราะห์และแก้ปัญหาดีมาก   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศดีมาก ไม่เครียด เพราะอ.สอดแทรกมุขตลกในระหว่างการเรียน อีกทั้งเพื่อนร่วมชั้นเรียนก็กันเอง ที่สำคัญอิ่มทุกมื้อ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
เบื้องต้นน่าจะไปประยุกต์ใช้กับงานได้ครับ เนื่องจากทำให้ไปใช้โดยตรงเลย ยังไม่ค่อยได้ครับ
เพราะยังไม่เก่งเท่าที่ควร คงต้องฝึกฝีมืออีกเยอะครับ และความรู้ที่ได้จะนำไปเป็นองค์ประกอบที่ดีที่นำไปพัฒนาตนเอง
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร การแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาทำได้ดีครับ เพียงแค่ อ.ตรวจดูจาก config บนหน้าจอก็สามารถบอกปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันที   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกดีครับ