ชื่อ คุณภาคภูมิ แสนทอง
ตำแหน่ง Engineer
CCN Tech PCL
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
อ.เป็นคนที่มีความรู้เยอะมาก ไม่ใช่แค่รู้เท่านั้น แต่อ.ยังมีความเข้าใจแบบลึกซึ้ง แล้วยังมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยม   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
อาจารย์มีความเป็นกันเองมากๆ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ เพราะเข้าใจในสิ่งที่ติดมาหลายเรื่อง แล้วยังได้ความรู้เรื่องอื่นๆ อีกมากมาย น่าจะได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่มาเรียนย เพื่อต่อยอดในเรื่องงานที่ทำต่อไป   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร อาจารย์จะช่วยแก้ปัญหาให้ทุกคน ทำไปได้พร้อมกัน ทำให้การเรียนการสอนเกิดความเท่าเทียมกัน   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
มีปัญหาเรื่องรถติดนิดหน่อย แต่ก็ถือว่า OK