ชื่อ คุณสุพัฒน์ คีรีแรง
ตำแหน่ง Database & System Admin
Agilesoft Coperation Limited
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Linux คนหนึ่ง เพราะว่าเมื่อถามถึงปัญหาต่างๆ ที่มีในห้องเรียน หรือปัญหาจากการทำงาน
สามารถให้คำแนะนำและแก้ไขได้ไม่มีกั๊ก
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
บรรยากาศโดยรวมดีมาก อาจารย์สอนไม่เครียด สอนได้ตรงตามที่วางแผน มีมุขตลกให้ผู้เรียนได้ผ่อนคลายบ้าง   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ตามวัตถุประสงค์ เพราะเป็น course พื้นฐานของคนที่เป็นระดับ Admin สามารถนำไปใช้ได้เป็นอย่างดี   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมากครับ สามารถแก้ไขปัญหาในขณะเรียนได้ทั้งหมด และยังแนะนำการแก้ไขปัญหาให้ทราบอีกด้วย   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
เดินทางสะดวกสบาย แต่สถานที่อบรมอยู่นอกเมืองน่าจะอยู่ในเขตเมือง