ชื่อ คุณจีระวัฒน์ วงษ์จันทร์นา
ตำแหน่ง Project Engineer
Primotech Thailand Co.,Ltd.
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ดีมาก อาจารย์สามารถถ่ายทอดให้ผู้อบรมได้ดีเยี่ยม แต่สำหรับผู้เริ่มต้น Linux จริงๆ อยากให้อาจารย์ปรับพื้นฐานก่อน
จะทำให้คอร์สต่อๆ ไปผู้อบรมสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
  3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
าบรรยากาศการเรียนเป็นกันเองดีมาก   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
ได้ในส่วนหนึ่ง เพราะบางจุดผู้เรียนตามไม่ทัน จึงต้องอาศัยเข้าใจแนวคิดแล้วกลับไปทบทวนอีก จึงจะสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์   5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ดีมาก   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
ดีมาก สามารถใช้บริการขนส่งมวลชนแล้วมาถึงสถาบันได้ไม่ยากเกินไป