ชื่อ คุณสมบัติ ทับทิมแดง
ตำแหน่ง Sun-System Corporation
อบรมหลักสูตร
Linux System Administration
Linux Networking Workshop
Linux Shell Programming

  1. ประเภทธุรกิจ
  2. ความรู้ของอาจารย์ผู้สอน
ค่อนข้างดีครับ ผมไม่รู้จะพูดยังไง ขอเปรียบเทียบเป็นอับดุลนะครับ   3. บรรยากาศในการเรียน การดูแลเอาใจใส่และถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อบรม
ถือว่าดีครับ ไม่เครียดเกินไป สอนครบตามเอกสาร ซึ่งถือว่าดีมากครับ   4. เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ท่านคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ได้หรือไม่   เพราะเหตุใด
น่าจะได้ครับ เพราะถือว่ามีความรู้มากขึ้นเยอะ แต่โดยรวมต้องขึ้นอยู่กับงานที่จะทำมากกว่า เพราะบางงานอาจจะไม่มีในสิ่งที่เรียนก็ได้
แต่พื้นฐานต้องมาในทิศทางเดียวกันอย่าลืมว่าเรามี Search Engine
  5.การให้การสนับสนุน/ช่วยแก้ไขปัญหา ในขณะเรียนและภายหลังจากจบหลักสูตรเป็นอย่างไร ผมว่าค่อนข้างน้อยไปนิด เพราะผมมองว่าอาจารย์น่าจะมี lab boy หรือผู้ช่วยอีกสัก 1 คน น่าจะทำให้ดีกว่านี้ครับ แต่โดยรวมถือว่าโอเคครับ   6. ความสะดวกในการเดินทางมาอบรม เป็นอย่างไร
โชคดีที่ใกล้บ้าน เลยทำให้เดินทางสะดวก