Top Score of Linux Certification Testผู้สอบผ่าน Linux Certified     ข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ที่สอบผ่านท่านอื่นๆ
ผู้ที่ทำคะแนนสอบผ่านใน รุ่น 192 : คุณสิทธิพงศ์ อมรศิริอาภรณ์   
จาก บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

โดยทำคะแนนได้
Basic Knowledge and Skills : Passed
Problem Solving and Trouble Shooting : Passed
System Administration and Maintainance : 70%
Network Applications Configuration : 80%

Validation Date : August 25, 2017
  ความคิดเห็นของ คุณสิทธิพงศ์ อมรศิริอาภรณ์

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     มีประโยชน์มากครับ เพราะจะช่วยประเมินความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ Linux และมีความพร้อมมากน้อยแกค่ไหน
     ก่อนจะไปสอบ Cert. RHCE, RHCSA, ทั้งยังเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนมาและรวมถึงการนำไปใช้กับงานที่ทำงานอยู่จริงด้วย


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ส่วนใหญ่จากประสบการณ์จริงที่เจอจากการทำงาน ประสบการณ์ด้าน UNIX ที่มีนำมาปรับพื้นฐานกับการใข้งาน Linux
     และค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ จากบน Internet / Google เป็นหลักครับ


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     รู้สึกเป็นกังวลและเครียดมาก ข้อสอบเยอะและกลัวทำไม่ทัน (อาจารย์เตือนหลายรอบตอนเรียน)
     ข้อสอบ 50 ข้อ ถ้าไม่ตั้งใจเรียนและไม่ทบทวนสิ่งที่เรียนมาเพื่อเตรียมตัวสอบ คงไม่ถึง 80% แน่นอน
     การแก้ปัญหา ถ้าเข้าใจหลักการ กระบวนการ Boot Process ต่างๆ ที่อาจารย์สอนในห้องเรียน คิดว่าไม่ยากเกินไป
     การคอนฟิก ข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่เรียนในห้อง อาจมีนอกเหนือจากในหนังสือ แต่มีข้อง่ายสลับมาเพื่อให้คำแนน
     ไม่งั้นทำไม่ทันตกแน่ครับ (อาจารย์อุส่าห์ใจดี)


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     พยายามทบทวนสิ่งที่เรียนและลงมือทำตามที่อาจารย์สอนในห้องเรียน เพื่อที่จะได้เข้าใจกระบวนการและหลักการทำงานต่างๆ ได้ถูกต้องแม่นยำ
     และเพื่อเกิดความชำนาญในส่วนของการเตรียมตัวสอบนั้น ควรทบทวนเนื้อหาที่เรียนและสิ่งนี้จดเพิ่มเติมมา เพื่อที่จะช่วยให้ทำข้อสอบได้ทัน
     ตามเวลาที่กำหนด และไม่กังวลตอนที่เวลาใกล้จะหมดครับ


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     บรรยากาศในห้องเรียน ไม่เครียดอาจารย์มีความเป็นกันเองกับผู้เรียน สามารถสอบถามปัยหาต่างๆ และรวมถึงเทคนิคที่ช่วยในการทำงาน
     อีกทั้งอาจารย์มีความเข้าใจและประสบการณ์ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ Linux ให้ผู้เรียนมาก ทั้งในเนื้อหาที่เรียน และการแก้ปัญหาต่างๆ
     ที่พบระหว่างเรียนครับ


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     รู้สึกกังวลและเครียดมาก กลัวทำข้อสอบไม่ทัน แต่รู้สึกท้าทายดี สำหรับการทดสอบและเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่วันแรก จนวันสุดท้าย
     ว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน สำหรับการเตรียมตัวจะไปสอบ Cert RHCE, RHCSA ครับ
     ซึ่งการทดสอบแบบนี้ ยังไม่พบจากศูนย์ฝึกอบรมที่อื่นๆ ที่ได้ไปเรียนมาครับ