Top Score of Linux Certification Testผู้สอบผ่าน Linux Certified     ข้อคิดเห็นและคำแนะนำของผู้ที่สอบผ่านท่านอื่นๆ
ผู้ที่ทำคะแนนสอบผ่านใน รุ่น 191 : คุณธีรวัฒน์ ไม้จันทร์   
จาก บริษัท ยิบอินซอย จำกัด

โดยทำคะแนนได้
Basic Knowledge and Skills : Passed
Problem Solving and Trouble Shooting : Passed
System Administration and Maintainance : 70%
Network Applications Configuration : 81%

Validation Date July 7, 2017
  ความคิดเห็นของคุณธีรวัฒน์ ไม้จันทร์

1. การทดสอบที่จัดขึ้นนี้ คุณคิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาลีนุกซ์ของคุณอย่างไรบ้าง
     เป็นตัวชี้วัดความรู้ในสิ่งที่เราได้เรียน ได้ศึกษาว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด และเรายังรู้จัดที่เราผิดพลาดข้อที่เราไม่สามารถทำได้
     เพื่อที่เราจะได้ศึกษาเพิ่มเติมให้มีความเข้าใจมากขึ้นในจุดที่เราบกพร่อง


2. ที่ผ่านมาคุณมีแนวทางในการศึกษา เรียนรู้ ฝึกฝนเรื่องลีนุกซ์อย่างไรบ้าง
     ผมเริ่มต้นจากความชอบ ครั้งแรกที่ได้จับ Linux รู้สึกว่ามีความพิเศษ ดูคลาสสิคและมีศิลปะ จากนั้นก็เริ่มศึกษาด้วยตนเอง ซื้อหนังสือมาอ่าน
     สอบถามจากคนที่มีความรู้ ค้นหาจาก Internet จนได้มาทำงานด้าน Linux ก็เริ่มมีประสบการณ์มากขึ้น


3. ช่วยบอกเล่า ความรู้สึกที่มีกับการทดสอบทั้งส่วนข้อสอบ 50 ข้อ การทดสอบการแก้ปัญหา และการคอนฟิก
     ในการสอบส่วนต่างๆ นี้ ไม่ง่าย แต่ก็ไม่ยากเกินไป เพราะสิ่งที่ออกสอบมาจากที่ อ.สอน และบวกกับความรู้ทั่วไปของ Linux ซึ่งตัวผมก็อ่านมาบ้าง
     ทำให้ไม่กดดันมากนัก รู้สึกสนุกและท้าทายดี สำหรับการสอบ


4. คุณจะให้คำแนะนำอย่างไรบ้างสำหรับเพื่อนๆ ที่กำลังเรียนลีนุกซ์และจะเตรียมตัวสอบ
     Linux มันไม่ง่าย ต้องหมั่นทบทวนและฝึกฝนเพื่อทำความเข้าใจ หากเจอผู้สอนดี จะช่วยให้เรามีความเข้าใจได้มากขึ้น สำหรับการเตรียมตัวสอบ
     ต้องอ่านและฝึกฝนบ่อยๆ จนเกิดความชำนาญหรือความเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะสามารถแก้ไขหรือคอนฟิกได้อย่างถูกต้อง


5. เล่าถึงบรรายากาศในขณะมาอบรมและประโยชน์ที่ได้รับ
     อ.ผู้สอนทำการสอนและถ่ายทอดความรู้ได้ดี สอนไปทำ Lab ไป ต่างกับสถาบันอื่นๆ และ อ.ผู้สอนใส่ใจผู้เรียนทุกคน ไม่มองผ่าน
     ทำให้ได้รับประโยชน์มากในกรณีที่เราไม่เข้าใจ ทำ Lab ไม่ผ่านก็จะมี อ. มาช่วยดู ช่วยแก้ไขปัญหา จนผ่านและทำให้มัความเข้าใจมากขึ้น


6. บอกเล่าถึงความรู้สึกเรื่องการทดสอบในวันสุดท้าย... ชอบไม่ชอบอย่างไรบ้าง
     ชอบ เพราะเป้นการวัดผลว่าสิ่งที่เรียนมา เราเข้าใจมากน้อยเพียงใด หากเจอสถานะการณ์จริง เราจะแก้ไขปัญหาหรือติดตั้ง คอนฟิกได้หรือไม่
     การทดสอบเป็นตัวชี้วัด และยังสามารถบอกจุดที่เราบกพร่องในเรื่องต่างๆ เพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจเรื่องนั้นไห้มากยิ่งขึ้น